Metakrylátové podlahy (MMA)

Metakrylátové podlahy (MMA)

Jedná se o 2-3 mm (3–7 mm u silnovrstvých MMA stěrek) silnou nášlapnou vrstvu s velmi vysokou odolností proti otěru, dlouhou životností a tudíž vysokou užitnou hodnotou. Tato technologie se vyznačuje velmi rychlou dobou zrání, což umožňuje provádět především opravy průmyslových podlah ve velmi krátkých časech, např. o víkendech, kdy pak je omezení provozu minimální.

Metakrylátové podlahy (technologie z MMA pryskyřic) se používají především pro opravy a sanace průmyslových podlah s těžkým provozním zatížením. Podlahové systémy z MMA pryskiřic jsou vysoce mechanicky a chemicky odolné. Rovněž velmi dobře odolávájí UV záření. Další obroskou výhodou je rychlost realizace, kdy je povrch podlahy pochozí již po 30 minutách a plně zatížitelný je po 3 hodinách. Aplikace dalších vrstev MMA podlah je možná po cca 1 hodině. Se speciálními přísadami je aplikace metakrylátové podlahy možná i v extrémních podmínkách (až do -25°C)

Typy podlahových systému z MMA pryskyřic

MMA pryskyřičné podlahové systémy se mohou aplikovat na nejrůznější podklady a to jak nové, tak i na stávající zvětralé, nebo jinak poškozené betonové povrchy, strojně hlazené betony, vyzrálé betony, dlažby, nátěry apod. Dle požadavků na chemické, fyzikální a jiné specifické vlastnosti se volí různé typy podlahových systému z MMA pryskyřic.

Možnostrealizace na stávající podklad

Možnost hladkého i protiskuzového provedení

Realizace podlah do 24 hod s okamžitým plným zatížením

Rychlá sanace a oprava poškozených podlah

Vysoké mechanické zatížení a odolnost proti otěru

Realizace již od -5°C (se speciálními příměsemi až - 25°C

Odolává UV záření

Barevné provedení RAL dle přání zákazníka

Pochozí již po 20 minutách

Odolává chemickému zatížení

Nepropustný bezesparý porvch

Jednoduchá a nenáročná údržba povrchu
Typy podlahových systému z MMA pryskyřic

MMA pryskyřičné podlahové systémy se mohou aplikovat na nejrůznější podklady a to jak nové, tak i na stávající zvětralé, nebo jinak poškozené betonové povrchy, strojně hlazené betony, vyzrálé betony, dlažby, nátěry apod. Dle požadavků na chemické, fyzikální a jiné specifické vlastnosti se volí různé typy podlahových systému z MMA pryskyřic.

MMA nátěry

Nátěry z MMA pryskyřic se aplikují v tloušťce 0,5–2 mm dle použité frakce křemičitého písku (plniva). Nátěry jsou vhodné pro provozy s lehkým a střením zatížením. Jsou také vhodné jako uzavírací nátěry syntetických podlah. Realizace je možná v různých barevných provedeních.

MMA stěrky

Tloušťka stěrkové vrstvy z MMA pryskyřic je 2–3 mm. Lze ji provádět jak v hladké, tak i protiskluzové úpravě, kde je požadavek drsnosti dán použitím různých frakcí křemičitého písku. Aplikace je možná v různých barevných provedeních dle vzorníku RAL. MMA stěrky se nejvíce používají ve strojírenské výrobě, potravinářských, chemických provozech apod.

MMA silnovrstvé stěrky

Tloušťka vrstvy 3–7 mm, jedná se o rozšíření systému litých MMA stěrek při použití vyšší zrnitostní frakce křemičitého písku, který bývá v každé vrstvě přesypáván a dochází k navýšení konstrukční výšky podlahového systému a tím ke zlepšení jeho mechanických vlastností. Hlavní uplatnění nachází v těžkých výrobních provozech, kde jsou požadavky na velkou únosnost finální vrstvy.amp build s.r.o.

sídlo:
Královopolská 3203/56
616 00 Brno
Czech Republic

provozovna:
Palackého 834
769 01 Holešov

Czech Republic

Design a kód © 2019 wedipa.com, všechna práva vyhrazena ampbuild.cz