Hydroizolace spodních staveb, izolace základů a základových desek

Hydroizolace spodních staveb

Úkolem hydroizolace spodních staveb je zabránit pronikání podpovrchové vody do konstrukcí a dalších prostor podzemních částí budov. K tomu účelu se nejčastěji používají povlakové izolace, vytvářené převážně na bázi asfaltů či plastů, chránící stavební dílo z vnější strany. Správně navržené a kvalitně provedené izolace jsou pro vodu nepropustné, resp. vodotěsné.

Kvalitní provedení

Odolnost vůči bitumenům

Odolnost proti stárnutí

Dobrá svařitelnost

Absolutní vodotěsnost

odolnost vůči naftě, trafooleji, mazutu

Používáme kvalitní materiály a spolu s precizností realizace zaručuje dlouhodobou životnost pro izolace spodních staveb. Zajistíte tak nepropustnou hydroizolaci základů a sklepů rodinných domů, komerčních staveb či garáží.
Materiál na hydroizolaci spodních staveb

Asfalty patří ve stavitelství mezi nejstarší používané hydroizolační hmoty. Oxidované stavebně izolační asfalty jsou v současné době nahrazovány pružnějšími modifikovanými asflaty. Často využívané jsou asfaltové pásy, novější koncepce asfaltových hydroizolačních pásů představují asfaltové pásy bezvložkové a asfaltové pásy samolepící.

Další, často používanou materiálovou variantou jsou plastové hydroizolační pásy - fólie z měkčeného PVC, které se pro hydroizolace spodní stavby používají nevyztužené. Hydroizolační soustavy, systémy a konstrukce spodní stavby izolované PVC fóliemi se navrhují do značné míry shodně se zásadami platnými pro izolace z asfaltových pásů. Jedním z hlavních rozdílů je skutečnost, že fólie se na podklad volně kladou a v potřebné poloze v rozpracované stavební konstrukci se pouze bodově nebo liniově kotví. Na proti tomu asfaltové povlaky jsou s podkladem spojovány plnoplošně a to zpravidla natavením.

V důsledku plošného spojení s podkladem jsou asfaltové povlaky citlivé na vznik trhlin v podkladech. Hrozí-li nebezpečí vzniku trhlin větších než vlasových, nelze je použít. Naproti tomu hydroizolační kontinuita fóliových povlaků není zpravidla vznikem trhlin v podkladech ohrožena. Dalším významným rozdílem je větší přípustné mechanické namáhání fóliových povlaků. K ochraně hydroizolační vrstvy z PVC fólie před perforací při ukládání se používá textilie. Hydroizolační funkci v hydroizolační konstrukci je schopna plnit jedna PVC fólie v tl. 1,5mm. Rizika nedokonalého hydroizolačního provedení fóliového povlaku nebo jeho poškození, vedou v poslední době k aplikaci dvou fólií, které umožňují vytvoření aktivního kontrolního systému. V případě použití jedné fólie je účelné použít alespoň pasivní kontrolní systém hydroizolace.amp build s.r.o.

sídlo:
Královopolská 3203/56
616 00 Brno
Czech Republic

provozovna:
Palackého 834
769 01 Holešov

Czech Republic

Design a kód © 2019 wedipa.com, všechna práva vyhrazena ampbuild.cz