Příprava podkladu, broušení, tryskání, brokování průmyslových podlah

Příprava podkladu

Před vlastní realizací průmyslových podlah je velmi důležitá dokonalá příprava podkladu. Vybráním správného technologického postupu přípravy podkladu docílíme vysoké přilnavosti finálních vrstev k podkladu při aplikaci pryskyřičných a dekorativních podlah a také cementových stěrek. Musíme docílit soudržného, nekontaminovaného podkladu, který je zbaven drobných nečistot a prachu. Pro přípravu podkladu používáme různé technologické postupy (brokování, tryskání, frézování popř. broušení podkladu).

Odstranění stávajících tenkovrstvých povrchových úprav

Příprava podkladu pro finální vrstvy

Očištění povrchu od mastnoty a starých nečistot

Rychlost provádění - denní výkon až 1000m2

Srovnání výškových nerovností

Odstranění nesoudržných a degradovaných částí povrchu
Tryskání a brokování povrchu

Pomocí brokování jsou ze stávajícího povrchu odstraněny nesoudržné části jako např. staré nátěrové systémy, nánosy špíny a prachu, cementový šlem, nesoudržné a degradované části stávajícího povrchu, povrchová mastnota. Stroj pracuje na principu metání ocelových broků na plochu, kde se následně broky odráží společně s nesoudržnými částmi brokovaného povrchu a jsou odsávány vysavačem pro zajištění bezprašného provozu přípravy. Výsledný povrch je dokonale očištěný, zdrsněný a vysátý. Takto připravený podklad je zárukou vysoké přilnavosti aplikovaných materiálů a lze na něj aplikovat finální povrch.

Frézování povrchu

Frézováním podkladu odstraňujeme plošné i lokální nerovnosti a silné vrstvy barev, stěrky, olejové nánosy a zdrsňujeme podklad. K frézování používáme různé typy fréz dle individuálních podmínek místa realizace. Frézování se provádí pomocí „kladívkových fréz“ (tj. naklepávání povrchu, čímž se odstraní lokální nerovnosti, nátěry a nesoudržné části), nebo pomocí „hrotových fréz“ (slouží k odstranění větších nerovností, plast betonů, silnovrstvých stěrek atd.). Pro omezení prašnosti lze frézování provádět v kombinaci se zkrápěním či odsáváním.

Broušení povrchu

Broušení je jeden s nejšetrnějších způsobů přípravy podkladu, který zaručuje jemnou strukturu povrchu. Cílem je šetrně odstranit nesoudržné části a nečistoty pro zajištění vysoké přilnavosti aplikovaných materiálů k podkladu. Broušení se provádí jedno nebo více kotoučovými rotačními stroji, které jsou opatřeny diamantovými kotouči (vhodná k přípravě na starší a nové betonové podklady, mírné srovnání nerovností a přechodů), nebo smirkem (vhodné k přípravě méně pevnostních cementových potěrů, samonivelačních stěrek, anhydritových a pryskyřičných podlah). V průběhu broušení je odsáván prach průmyslovým vysavačem pro zajištění bezprašného provozu. Broušení krajů a špatně dostupných míst se provádí ručními bruskami s diamantovými nástroji, které jsou doplněny o vysavač k odsáváním prachu.amp build s.r.o.

sídlo:
Královopolská 3203/56
616 00 Brno
Czech Republic

provozovna:
Palackého 834
769 01 Holešov

Czech Republic

Design a kód © 2019 wedipa.com, všechna práva vyhrazena ampbuild.cz