Strojně hlazené ŽB podlahy LASER SCREED

Strojně hlazené ŽB podlahy LASER SCREED

Nejrozšířenější typ průmyslových podlah

Realizace kontinuální betonáže průmyslové podlahy laserem naváděným strojem (Laser Screed)

Výhody a použití

Realizace až 4000m2 za den při kontinuální dodávce betonu

Lze provést jako finální povrchovou úpravu (broušení, leštění, apod.)

Vysoké statické i dynamické provozní zatížení

Jako podkladní vrstva pro povrchové úpravy (epoxidové, polyuretanové a akrylátové systémy, dlažba)

Nejrozšířenějším druhem průmyslových podlah jsou strojně hlazené betonové podlahy. Provádějí se především v průmyslových a občanských objektech. Betonové podlahy mají specifické požadavky na zpracování a uložení betonů, technologie úpravy povrchů, redukce objemových změn pro zabránění vzniku smršťovacích trhlin či nadměrnému rozevření dilatačních spár, rovinatost, drsnost či barevnost povrchů a kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska obrusu či protiskluznosti apod.

Složení jednotlivých vrstev betonové podlahy, jejich tloušťka, typ a objem výztuže, rozmístění dilatačních spár a jejich úprava, velikost jednotlivých betonových polí a vzdálenost smršťovacích spár je proměnlivé v závislosti na návrhu podlahové desky. Součástí je vždy statický výpočet a specifikace požadavků statického i dynamického provozního zatížení. Použití betonu s rozptýlenou výztuží v podobě krátkých drátků (drátkobeton) má statický význam a výrazně zvyšuje nejen nosnost, ale i trvanlivost betonové podlahy při dynamickém namáhání.

Strojně hlazené betonové podlahy lze realizovat jako finální povrchovou úpravu (např. aplikací minerálních vsypů, broušením a leštěním) nebo jako podkladní vrstvu pro povrchové úpravy, jakými jsou např. epoxidové, polyuretanové a akrylátové systémy, popř. keramická dlažba.

Minerální vsyp je určen pro povrchovou úpravu průmyslových betonových podlah při jejich pokládce a výhodou je pak mimořádná odolnost vůči obrusu, zvýšená korozivzdornost a houževnatost. Minerální vsyp se zpravidla aplikuje na zavlhlou plochu betonové podlahy. Plocha se následně strojně upravuje hlazením a leštěním, při kterém dochází k přímému propojení nášlapné vrstvy tvořené vsypem s vytlačenou vrstvou cementové malty z betonu.

Zvláštní kategorií jsou bezesparé strojně hlazené betonové podlahy. Bezesparé podlahové desky eliminují největší riziko defektů průmyslových podlah - odlamování hran smršťovacích spar a poškozování výplní těchto spar pojezdem vysokozdvižných vozíků.

Realizace kontinuální betonáže průmyslové podlahy laserem naváděným strojem (Laser Screed) nabízí nejdokonalejší techniku pro zhotovení průmyslových podlah a vyznačuje se vysokou úrovní produktivity s dostatečnou přesností a standardy pevnosti. Při kontinuální dodávce betonu lze realizovat plochy o výměře až 4 000 m2 za den.

amp build s.r.o.

sídlo:
Královopolská 3203/56
616 00 Brno
Czech Republic

provozovna:
Palackého 834
769 01 Holešov

Czech Republic

Design a kód © 2019 wedipa.com, všechna práva vyhrazena ampbuild.cz