Vodorovné dopravní značení, realizace dopravního značení v podzemních garážích a výrobních halách

Vodorovné dopravní značení

Zajišťujeme kompletní realizaci vodorovného značení občanských objektů, nákupních center, průmyslových areálů, skladů, výrobních hal, parkovišť a dalších prostorů. Vodorovné dopravní značení je možno provádět mnoha různými postupy, vždy je ale nutné přihlédnout k účelu, ke kterému má dopravní a bezpečnostní značení sloužit. K realizaci dopravního značení se používají rychle schnoucích MMA pryskyřice, akrylátové barvy, nebo epoxidové barvy.

Jaké vodorovné značení provádíme?

  • symboly (atipové, dle přání zákazníka) s možností vyhotovení šablon (zákaz vstupu, max.rychlost,...)
  • značení přechodů, parkovišť, parkovacích stání, podzemních garážích
  • bezpečnostní pásy pro vyznačení pohyb chodců a vysokozdvižných vozíků v halách a areálech
  • dočasné dopravní značení
  • odstranění již nevyhovujícího značení

Možnost aplikace na stávající povrch

Plné zatížení již od 20min (u MMA pryskiřic)

Rychlost realizace

Realizace již od -5°C

Barevné provedení dle přání zakazníka

Výborná mechanická odolnost
Akrylátové barvy – používají se k dopravnímu značení

Nespornou výhodou je relativně příznivá cena a velmi krátká doba mezi aplikací a možností používání po vytvrzení (cca 60 minut). Akrylátové barvy se používají především k dopravním značení v podzemních garážích parkovacích domů, obchodních center, hotelů apod. Jsou vhodné na strojně hlazené betonové plochy, asfalty, naopak se nedá použít na silně znečištěné povrchy (průsaky oleje, kyselin apod.).

Epoxidové barvy

Jedná se o dvou a vícesložkové epoxidové barvy, které lze aplikovat v různých barevných modifikacích podle přání zákazníka. Kvůli technologickým přestávkám mezi jednotlivými procesy je zde delší doba provádění (7–48 hodin – podle klimatických podmínek). Epoxidové dopravní a bezpečnostní dopravní značení nelze provádět stříkáním, vše je aplikováno ručně do šablon (opáskování). Při značení epoxidovými barvami se nejprve odstraní stávající značení, odstraní se (přebroušení) a vysají nečistoty, následuje penetrace (může být nasycena plnivem křemičitého písku různých frakcí s ohledem na požadovanou protiskluznost podlahových čar) a finální vrstva v požadovaném barevném odstínu. Díky této technologii lze současně docílit i mírného vyrovnávání stávajícího podkladu. Tento typ dopravního značení má nejširší uplatnění v průmyslových objektech (výrobní závody, skladovací haly atd.).

MMA barvy = rychlost provedení

Systém použití metyl-metakrylátových pryskyřic nachází své nejvýznamnější uplatnění tam, kde rozhoduje rychlost pokládky (nemožnost přerušení provozu) nebo stávající povrch vykazuje velké množství nečistot způsobených opotřebováním a provozem (průsaky olejů, ropné skvrny atd.) – funguje i na zcela zaolejovaných podkladech. Doba vytvrzování cca 60 minut, plná zatížitelnost cca za 3 hodiny (dle klimatických podmínek). Toto dopravní značení tudíž nachází uplatnění ve výrobnách se „špinavým provozem“ (strojírenská výroba, výrobní prostory s nepřetržitým provozem a jiné), kde bývá podkladní vrstva značně znečištěná vlivem provozu a nutnost bezpečnostního značení je potřebná (koridorové chodby, skladovací místa , pohyb osob, pohyb vysokozdvižnných vozíků a jiných strojů, atd.).amp build s.r.o.

sídlo:
Královopolská 3203/56
616 00 Brno
Czech Republic

provozovna:
Palackého 834
769 01 Holešov

Czech Republic

Design a kód © 2019 wedipa.com, všechna práva vyhrazena ampbuild.cz