Antistatické podlahy

Specifický podlahový systémem na bázi epoxidů

Odolné proti otěru s výtečnou elektrickou vodivostí

Antistatické podlahy jsou specifickým podlahovým systémem na bázi epoxidů, který vyniká výtečnou elektrickou vodivostí a jsou vhodné tam, kde je nutné zabránit elektrostatickému výboji, který by mohl způsobit problémy při užívání výrobních či skladovacích prostor. Uzavírací vrstvy tohoto podlahového systému jsou vysoce odolné proti otěru a mají určitou horizontální vodivost. Tím jsou schopny homogenizovat vodivost celého sytému a vzniklý náboj odvádět nejen vertikálně, ale i horizontálně. Antistatická podlaha nesmí vytvářet elektrostatické napětí na sobě ani na osobách na ní se pohybujících, či součástkách na ní umístěných. Podlahovina je určena především pro aplikace do prostor s požadavkem na antistatické provedení podlah, např. pro počítačové sály, výrobu elektroniky, oblast telekomunikací, prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře, ve zdravotnictví (RTG pracoviště, operační sály, přípravny atd.)

amp build s.r.o.

sídlo:
Královopolská 3203/56
616 00 Brno
Czech Republic

provozovna:
Palackého 834
769 01 Holešov

Czech Republic

Design a kód © 2019 wedipa.com, všechna práva vyhrazena ampbuild.cz